Blog

Kako da pomognemo našem imunitetu

Glavni zadatak imunog sistema je da zaštiti organizam od bakterija i virusa i da ga zaštiti od kancerogenih ćelija, stranih tela ili tkiva. Postoji razlika između nespecifičnog, urođenog imuniteta, koji uključuje aktiviranje imunih ćelija za zaštitu organizma (odnosno neutrofilnih granulocita, monocita, makrofaga, ćelija “prirodnih ubica”) od potencijalnih rizika i specifičnog, prilagodljivog imuniteta, koga karakteriše “imunološka […]