Sopstveni enzimski sistem

Ljudski organizam se sastoji od skoro 100 milijardi ćelija. Dnevno se odvija preko 200 miliona hemijskih procesa. Svaki proces je kontrolisan i regulisan enzimima, proizvedenim u organizmu. Ljudski život je definisan nizom interakcija precizno regulisanim pomoću enzima. Aktivacija kaskadnih rekcija zavisi od genetski determinisanih enzima. Na primer, Evropljani imaju drugačije enzime od azijskih naroda. Statistički podaci pokazuju da prosečni životni vek direktno zavisi od efikasnosti enzimskog sistema. Prilikom rođenja i tokom dojenja svako novorođenče dobija određenu količinu enzima za dalji razvoj. Međutim, vitalnost i buduće zdravlje zavise od snabdevanja i apsorpcije enzima iz hrane.

Nizak nivo enzima izaziva razne bolesti koji direktno utiču na kvalitet života.
Podaci nedavnog globalnog istraživanja, pokazuju da više od 80% stanovništva pati od nedostatka vitalnih hranljivih materija ili niskog nivoa enzima. Prvi simptomi su umor, nedostatak koncentracije, podložnost infekcijama, kožni problemi, letargija i digestivni poremećaji. Neočekivano, ova situacija vodi ka tzv. bolesti civilizacije.

“Deklaracija Santa Fe” 1991. govori o ljudskim pravima na izbor kvalitetne hrane, upozoravaju da neraznovrsna ishrana, preterana upotreba pesticida i konzervanasa predstavljaju najčešći uzrok bolesti.

ATP – energetski depoi ćelija

Dokazana je tvrdnja da blokada ćelijske energije predstavlja glavni faktor za nastanak bolesti i prevremeno starenje.

Svi važni procesi u ljudskom organizmu zahtevaju energiju. Mitohondrije, kojih ima oko 1500 u svakoj ćeliji obezbeđuju “gorivo” za ovu energiju – adenozin trifosfat. (ATP)

U savremenoj medicini kao indikator mitohondrijalne disfunkcije koristi se koncentracija APT. Energetski kapacitet mitohondrija određuje zdravstveni status ljudskog organizma.

Grafik_ATP_Metabolic_BG-01/ Клинично проучване АТФ – графика/

Kliničke studije pokazuju da mitohondrije proizvode do 300% više ćelijske energije (ATP) nakon upotrebe proizvoda Regulatpro® Bio.


Regulat Bio – koncentrat energizuje svaku pojedinačnu ćeliju postepeno i obnavlja osnovne nivoe energije.


Za regulaciju skoro svih procesa, ljudskom organizmu je neophodna velika količinu ATP. Bez enzima, mnogi metabolički procesi ne bi bili mogući.

Regulatpro Bio sadrži gradivne elemente za sintezu enzima, pomažući organizmu da zameni ili obnovi nefunkcionalne enzime. Na ovaj način, metabolički procesi, detoksikacija i oporavak su precizno uravnoteženi.